Hội nghị Ủy ban khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 82

Năm 2022 là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 82 (COSTI 82). Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao đầu mối chủ trì Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến          (ảnh minh họa)

Nguồn: ITN

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kết quả của các Hội nghị cấp cao ASEAN liên quan, tình hình Quỹ tài trợ của các đối tác đối thoại, tình hình hợp tác với các đối tác đối thoại; ghi nhận báo cáo hoạt động của các Nhóm Tư vấn/Tiểu ban trực thuộc COSTI; cập nhật tình hình thực hiện các dự án ưu tiên của năm 2022 và đề xuất nội dung ưu tiên hoạt động trong năm 2023 của COSTI. Chủ tịch Nhóm Tư vấn COSTI và các Trưởng các Tiểu ban trực thuộc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban và đề xuất dự kiến hoạt động với COSTI trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn lực khoa học và công nghệ; công nghệ vũ trụ, khoa học và công nghệ vật liệu; khoa học và công nghệ biển; năng lượng phi truyền thống; vi điện tử và công nghệ thông tin; khí tượng và vật lý địa cầu; lương thực và công nghệ thực phẩm. Bên cạnh đó, đại diện COSTI các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN trình bày báo cáo về hợp tác với các đối tác đối thoại: Hoa Kỳ, Úc, Canada, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, ASEAN+3.

Hội nghị COSTI-82 đã ghi nhận các kết quả đạt được của danh mục ưu tiên hoạt động năm 2022 bao gồm: thực hiện các Dự án ASEAN chống lại dịch COVID-19; thiết lập Trung tâm quản lý công nghệ (Giai đoạn I); chương trình tính toán hiệu năng cao ASEAN (HPC); nghiên cứu khả thi các mô hình chuyển giao công nghệ cho các dự án liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); triển khai Hội thảo về trí tuệ nhân tạo trong an ninh năng lượng, nông nghiệp, an ninh mạng và công nghiệp sáng tạo; thiết lập mạng lưới ASEAN về nền kinh tế xanh, tuần hoàn - sinh học.

Trên cơ sở nội dung thảo luận tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã nhất trí thông qua danh mục các hoạt động ưu tiên trong năm 2023 của COSTI gồm: thiết lập Trung tâm quản lý công nghệ ASEAN (Giai đoạn II); triển khai Hội thảo về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an ninh năng lượng, nông nghiệp, an ninh mạng và các vấn đề về sức khỏe mới nổi; triển khai mạng lưới ASEAN về nền kinh tế xanh, tuần hoàn - sinh học (Giai đoạn II); xây dựng chiến lược cơ sở hạ tầng nghiên cứu khu vực ASEAN; thiết lập nền tảng giáo dục khoa học và công nghệ; nền kinh tế xanh dương: ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

ĐBND