Danh mục: Thư viện video

icon Triển lãm ảnh, phim phóng sự - tài liệu đất nước con người ASEAN tại Lâm Đồng

Triển lãm ảnh, phim phóng sự - tài liệu đất nước con người...

Triển lãm ảnh, phim phóng sự - tài liệu đất nước con người ASEAN tại Lâm Đồng

icon ASEAN kết nối (số 18)

ASEAN kết nối (số 18)

ASEAN kết nối (số 18)

icon Việt Nam cùng ASEAN vượt khó trong năm Chủ tịch 2020

Việt Nam cùng ASEAN vượt khó trong năm Chủ tịch 2020

Việt Nam cùng ASEAN vượt khó trong năm Chủ tịch 2020

icon Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích...

Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

icon Cửa sổ ASEAN (22/8)

Cửa sổ ASEAN (22/8)

Cửa sổ ASEAN (22/8)

icon Hướng nghiệp thanh thiếu niên Việt Nam và Asean tại Hàn Quốc

Hướng nghiệp thanh thiếu niên Việt Nam và Asean tại Hàn...

Hướng nghiệp thanh thiếu niên Việt Nam và Asean tại Hàn Quốc

icon ASEAN kết nối (số 17)

ASEAN kết nối (số 17)

ASEAN kết nối (số 17)

icon Hiệu quả từ mô hình phát triển cà phê bền vững

Hiệu quả từ mô hình phát triển cà phê bền vững

Hiệu quả từ mô hình phát triển cà phê bền vững

icon Năng động phương nam - Nâng giá trị Atiso nhờ công nghệ chế biến

Năng động phương nam - Nâng giá trị Atiso nhờ công nghệ...

Năng động phương nam - Nâng giá trị Atiso nhờ công nghệ chế biến

icon Vì một ASEAN chủ động, thích ứng

Vì một ASEAN chủ động, thích ứng

Vì một ASEAN chủ động, thích ứng

icon Triển lãm tranh Quốc hoa các nước thành viên ASEAN

Triển lãm tranh Quốc hoa các nước thành viên ASEAN

Triển lãm tranh Quốc hoa các nước thành viên ASEAN

icon Năng động phương Nam - Lâm Đồng

Năng động phương Nam - Lâm Đồng

Năng động phương Nam - Lâm Đồng

icon Việt Nam - Singapore xúc tiến hoạt động đầu tư kinh doanh

Việt Nam - Singapore xúc tiến hoạt động đầu tư kinh doanh

Việt Nam - Singapore xúc tiến hoạt động đầu tư kinh doanh

icon Người Việt tại Lào và Campuchia đón Tết trung thu

Người Việt tại Lào và Campuchia đón Tết trung thu

Người Việt tại Lào và Campuchia đón Tết trung thu

icon ASEAN kết nối (số 16)

ASEAN kết nối (số 16)

ASEAN kết nối (số 16)

icon Gắn kết bó lúa vàng ASEAN

Gắn kết bó lúa vàng ASEAN

Gắn kết bó lúa vàng ASEAN