ASEAN bắt đầu thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025

Từ ngày 31/3-1/4/2022, Nhóm Đặc trách Cao cấp (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia để thảo luận về Kế hoạch công tác vào năm 2022, Quy tắc hoạt động (RoP) của HLTF, và các yếu tố cốt lõi của Tầm nhìn sau năm 2025.

thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025

Cuộc họp do Campuchia (Chủ tịch ASEAN 2022) và Malaysia (Chủ tịch thường trực của HTLF) đồng chủ trì với sự tham gia của các thành viên HLTF đến từ các nước thành viên ASEAN.

Tại Cuộc họp, Campuchia nhấn mạnh việc giải quyết các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống đòi hỏi ASEAN phải có hành động và phản ứng chung, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều xu thế lớn và địa chính trị và kinh tế đang thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, Malaysia lưu ý về việc các nước thành viên ASEAN đều mong muốn mạnh mẽ tận dụng các cơ hội và giải quyết những thách thức theo cách hợp tác, phù hợp và mang tính xây dựng nhất có thể.

HLTF đã chính thức bắt đầu công việc của mình với việc thông qua RoP và Kế hoạch công tác năm 2022. Ban Thư ký ASEAN, do Tổng Thư ký ASEAN đứng đầu, đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình hiện tại của việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và chia sẻ quan điểm về Tầm nhìn sau năm 2025.

Thành phần tham gia HLTF gồm có các đại diện có tầm ảnh hưởng, các đại diện cấp cao đến từ các nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

HLTF có nhiệm vụ xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 và thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 được các Nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11/2020, trong đó chú trọng đến mục tiêu toàn diện, thực chất, cân bằng và hòa nhập; tiếp cận toàn cộng đồng thông qua việc triển khai nỗ lực chung xuyên suốt giữa các trụ cột và giữa các cơ quan chuyên ngành của ASEAN nhằm giải quyết những phức tạp ngày càng tăng của các cơ hội và thách thức mà ASEAN phải đối mặt.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐTBXH