ASEAN là ưu tiên trong kế hoạch trở thành trung tâm tài chính quốc tế của Hàn Quốc

: :