Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong những ngày tháng 3 này.

Ảnh minh họa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và việc giữ gìn hạnh phúc gia đình hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; Nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, hành vi vi phạm pháp luật về gia đình, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có những hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các thành viên gia đình trong việc tuyên truyền ngăn ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.

Với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ", Ngày Quốc tế Hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được triển khai với các hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; Lồng ghép nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc với các hoạt động thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới"; Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc với tinh thần yêu thương và chia sẻ...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc được tổ chức trong suốt tháng 03/2020, trong đó, tập trung cao điểm trong thời gian từ 15 - 22/03./.