Những thách thức chính trong phục hồi kinh tế ASEAN sau...

Sau đại dịch, ASEAN sẽ phải đối mặt với một số thách thức là số hóa, chuỗi cung ứng và nhân lực. Những vấn đề này đã được thảo luận...

Malaysia thúc đẩy tự do lưu chuyển dữ liệu trong ASEAN

Malaysia kêu gọi ASEAN công bố các quy định về tự do lưu chuyển dữ liệu trong để thúc đẩy hơn nữa quá trình số hóa và sự tham gia...