Dấu ấn Việt Nam trong đoàn kết ASEAN phòng chống đại dịch Covid-19

: :