Tag: Khoa học

Giới khoa học Thái Lan phát triển bộ xét nghiệm nhanh COVID-19

Giới khoa học Thái Lan phát triển bộ xét nghiệm nhanh COVID-19

Các nhà khoa học Thái Lan đã phát triển một bộ xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2...

Hội nghị Các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019

Hội nghị Các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019

Trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN, hợp tác Khoa học và Công nghệ ASEAN, Trung...