Nội dung chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

: :