Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cũng là kinh đô của rất nhiều vương triều Việt cổ. Do đó, lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kì. Hà Nội là thành phố lớn nhất Việt Nam về diện tích với 3328,9 km2 sau đợt mở rộng hành chính năm 2008, đồng thời cũng là địa phương đứng thứ nhì về dân số với 7.087.700 người (năm 2015). Hiện nay, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại đặc biệt của Việt Nam.

Website: https://hanoi.gov.vn

Hội nghị AFMGM+3 : Thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực

Hội nghị AFMGM+3 : Thảo luận về triển vọng kinh tế toàn...

Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 và lãnh đạo các tổ chức...

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động về Tuyên truyền văn hóa Năm chủ tịch ASEAN 2020

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động về Tuyên truyền...

Sáng nay, ngày 10/1/2020, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã...

Xem thêm
Hội nghị AFMGM+3 : Thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực

Hội nghị AFMGM+3 : Thảo luận về triển vọng kinh tế toàn...

Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 và lãnh đạo các tổ chức...

Xem thêm
Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động về Tuyên truyền văn hóa Năm chủ tịch ASEAN 2020

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động về Tuyên truyền...

Sáng nay, ngày 10/1/2020, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã...

Xem thêm