Danh mục: Hiến chương Asean

Những nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN

Những nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN

Ngày 15/12/2008, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 14 họp tại thủ đô Jakarta,...