Tag: yeu sach hang hai

Mỹ phản đối các 'yêu sách hàng hải phi pháp' của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ phản đối các 'yêu sách hàng hải phi pháp' của Trung...

Kin Moy, Quan chức cấp cao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ngày...