Tag: WB duyệt khoản tín dụng 200 triệu USD cho Campuchia

WB duyệt khoản tín dụng 200 triệu USD cho Campuchia

WB duyệt khoản tín dụng 200 triệu USD cho Campuchia

WB cho biết, khoản tín dụng này sẽ giúp Campuchia đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19...