Tag: Vùng Yangon

Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Myanmar ủng hộ Vùng Yangon chống dịch Covid-19

Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Myanmar ủng hộ...

Ngày 8/5, tại Văn phòng Chính quyền Vùng Yangon đã diễn ra lễ trao tặng khoản tiền...