Tag: Vốn đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ ở Đông Nam Á tăng gấp đôi

Vốn đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ ở Đông Nam Á tăng gấp đôi

Vốn đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ ở Đông Nam...

Theo một báo cáo từ Google, Temasek và Bain & Co, nền kinh tế internet của Đông...