Tag: Vĩnh Phúc

Covid tại Việt Nam: tiếp tục ca nhiễm mới trong ngày 2/5

Covid tại Việt Nam: tiếp tục ca nhiễm mới trong ngày 2/5

6 phụ nữ làm việc trong quán karaoke tại Vĩnh Phúc có kết quả xét nghiệm dương tính...

icon Độc đáo gốm Hương Canh

Độc đáo gốm Hương Canh

Độc đáo gốm Hương Canh

Hội nghị khu vực xây dựng Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực trong thế giới công việc đang thay đổi

Hội nghị khu vực xây dựng Tuyên bố ASEAN về Phát triển...

Từ ngày 14 đến 15 tháng 1 năm 2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Lao động – Thương binh...