Tag: Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục đàm phán ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục đàm phán ngoài cửa Vịnh...

Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tiếp tục tổ chức đàm phán Vòng XIV Nhóm công tác...