Tag: Vinamilk tặng 1.000 thùng sữa cho người dân tại "Vùng đỏ" Phnom Penh

 Vinamilk tặng 1.000 thùng sữa cho người dân tại "Vùng đỏ" Phnom Penh

Vinamilk tặng 1.000 thùng sữa cho người dân tại "Vùng đỏ"...

Angkormilk - công ty con của Vinamilk tại Campuchia - đã hỗ trợ 1.000 thùng sữa,...