Tag: Việt Nam thu 16

Việt Nam thu 16,7 tỷ USD FDI trong 7 tháng 2021

Việt Nam thu 16,7 tỷ USD FDI trong 7 tháng 2021

Đã có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI tại Việt Nam, trong đó, Singapore...