Tag: Việt Nam-Thái Lan

ASEAN 2020: Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan

ASEAN 2020: Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Chaichan Changmongkol thống nhất, thời gian...

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thái...

Việt Nam-Thái Lan nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời...