Tag: Việt Nam-Singapore

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm "bình thường mới" với Singapore

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm "bình thường mới" với Singapore

Hai Thủ tướng nhất trí cùng nỗ lực giữ đà phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược...

Việt Nam-Singapore tham vấn hoạt động quân sự-quốc phòng ASEAN

Việt Nam-Singapore tham vấn hoạt động quân sự-quốc phòng...

Singapore khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ tất cả trong khả năng có thể để Bộ...