Tag: Viet Nam - Philippines

Ðưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines đi vào chiều sâu

Ðưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines đi...

Năm nay Việt Nam và Philippines kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976...

Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống Covid-19 của Việt Nam

Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống Covid-19...

Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam cũng như...