Tag: Việt Nam: GDP 6 tháng tăng 5

Việt Nam: GDP 6 tháng tăng 5,64% mặc dù COVID-19 kéo dài

Việt Nam: GDP 6 tháng tăng 5,64% mặc dù COVID-19 kéo dài

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hương cho biết,Tổng...