Tag: Việt Nam chủ trì cuộc họp Hội đồng Uỷ thác Quỹ ASEAN

Việt Nam chủ trì cuộc họp Hội đồng Uỷ thác Quỹ ASEAN

Việt Nam chủ trì cuộc họp Hội đồng Uỷ thác Quỹ ASEAN

Ngày 10/6, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì...