Tag: Viện Hàn lâm Khoa học Nga

Viện Hàn lâm Khoa học Nga: Việt Nam đóng góp lớn vào hòa bình khu vực

Viện Hàn lâm Khoa học Nga: Việt Nam đóng góp lớn vào hòa...

Theo Tiến sỹ Dmitri Mosyakov, Việt Nam kiên trì đường lối giải quyết xung đột tại...