Tag: vắcxin

Indonesia hợp tác nghiên cứu, sản xuất vắcxin phòng dịch COVID-19

Indonesia hợp tác nghiên cứu, sản xuất vắcxin phòng dịch...

Chính phủ Inodonesia đang thông qua các doanh nghiệp dược phẩm nhà nước (BUMN) hợp...

Philippines không mở cửa lại trường học cho đến khi có vắcxin

Philippines không mở cửa lại trường học cho đến khi có...

Các lớp học sẽ được nối lại vào cuối tháng Tám và giáo viên sẽ giảng dạy từ xa qua...