Tag: Ủy ban Bầu cử

Singapore giải tán Quốc hội và sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 10/7

Singapore giải tán Quốc hội và sẽ tiến hành bầu cử vào...

Tổng thống Singapore đã thông báo giải tán Quốc hội theo đề xuất của Thủ tướng Lý...