Tag: ưu đãi thương mại GSP

Mỹ đình chỉ ưu đãi thương mại GSP với hơn 500 mặt hàng của Thái Lan

Mỹ đình chỉ ưu đãi thương mại GSP với hơn 500 mặt hàng...

Mỹ đã bác bỏ kêu gọi của Thái Lan và triển khai thực hiện từ ngày 25/4, theo đó...