Tag: ứng phó

Philippines: Nguồn tài chính ứng phó với dịch COVID-19 hạn chế

Philippines: Nguồn tài chính ứng phó với dịch COVID-19...

Bộ trưởng Tài chính Philippines cho hay Chính phủ Philippines vẫn đang có đủ nguồn...

Các Ngoại trưởng ASEAN nhất trí 3 điểm ứng phó với COVID-19

Các Ngoại trưởng ASEAN nhất trí 3 điểm ứng phó với COVID-19

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết tất cả các ngoại trưởng ASEAN đã...

ASEAN-Mỹ thúc đẩy hợp tác trong ứng phó với dịch COVID-19

ASEAN-Mỹ thúc đẩy hợp tác trong ứng phó với dịch COVID-19

ASEAN và Mỹ thống nhất sẽ tích cực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật,...