Tag: ứng dụng VssID

BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng của ASSA về ứng dụng VssID

BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng của ASSA về ứng...

Ngày 25/11, Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (Hội nghị ASSA)...