Tag: UNDP

UNDP công bố đánh giá tác động kinh tế xã hội của COVID-19 ở Campuchia

UNDP công bố đánh giá tác động kinh tế xã hội của COVID-19...

Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tỷ lệ người nghèo...