Tag: UNCLOS 1982

‘Hiến pháp’ UNCLOS 1982 ‘đưa’ Biển Đông tới Hội đồng Bảo an

‘Hiến pháp’ UNCLOS 1982 ‘đưa’ Biển Đông tới Hội đồng Bảo...

Tại cuộc thảo luận mở tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Phó Đại sứ Trung...