Tag: Tuy An

Mùa thu hoạch cói ở làng chiếu hơn 100 tuổi

Mùa thu hoạch cói ở làng chiếu hơn 100 tuổi

Đến làng chiếu cói Phú Tân (huyện Tuy An) dịp này, du khách sẽ thấy từ khâu thu...