Tag: tượng Phật

Kỳ lạ: Công viên có hơn 200 bức tượng Phật và Hindu ở Lào

Kỳ lạ: Công viên có hơn 200 bức tượng Phật và Hindu ở Lào

Công viên Tượng Phật, còn được gọi là Xieng Khuan, là công viên điêu khắc, cách...