Tag: Tư lệnh Lục quân Thái Lan

Tư lệnh Lục quân Thái Lan xin lỗi và nhận trách nhiệm vụ xả súng

Tư lệnh Lục quân Thái Lan xin lỗi và nhận trách nhiệm vụ...

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, tướng Apirat Kongsompong đã xin lỗi người dân sau khi...