Tag: Từ 15/1

Từ 15/1, Vietnam Airlines khai thác trở lại đường bay thường lệ đến Australia

Từ 15/1, Vietnam Airlines khai thác trở lại đường bay thường...

Từ ngày 15/1, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác trở lại đường bay thường...