Tag: Trưởng SOM ASEAN Trung Quốc

Hội nghị Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26

Hội nghị Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần...

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định ASEAN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung...