Tag: Trường Sa

Việt Nam tái khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa

Việt Nam tái khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường...

Việt Nam phản đối các cuộc tập trận trái phép gần đây tại Trường Sa cũng như các...

Trường Sa kiên cường nơi sóng cả

Trường Sa kiên cường nơi sóng cả

Trong hành trình đến với Trường Sa lần này chúng tôi đã qua các đảo nổi, đảo chìm...

Trường Sa kiên cường nơi sóng cả

Trường Sa kiên cường nơi sóng cả

“Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển/ Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa/ Ngàn năm trước...