Tag: Trưởng ban kinh tế

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Thanh Hóa

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc...

Ông Bình cho rằng, Thanh Hóa có tiềm năng phát triển mạnh không chỉ đối với địa...