Tag: trung tâm tài chính

Lần đầu tiên, Hàn Quốc nhấn mạnh ASEAN trong kế hoạch trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Lần đầu tiên, Hàn Quốc nhấn mạnh ASEAN trong kế hoạch trở...

Đông Nam Á đã được xác định là khu vực ngành tài chính Hàn Quốc nên mở rộng sự hiện...