Tag: trị giá gần 4 triệu USD

Mỹ trả 27 cổ vật cho Campuchia, trị giá gần 4 triệu USD

Mỹ trả 27 cổ vật cho Campuchia, trị giá gần 4 triệu USD

Theo Reuters, 27 cổ vật trên gồm nhiều bức tượng của đạo Hindu và đạo Phật, và có...