Tag: To cong tac 970

Tổ công tác 970 kết nối doanh nghiệp Singapore tiêu thụ 1.000 tấn thủy sản

Tổ công tác 970 kết nối doanh nghiệp Singapore tiêu thụ...

Trong ngày 31/7, Tổ công tác 970 đã kết nối với 1 doanh nghiệp có liên doanh của...