Tag: tình trạng y tế

Tổng thống Indonesia ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Indonesia ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc...

Cùng với ban bố tình trạng y yế khẩn cấp, Tổng thống cũng thông báo các biện pháp...