Tag: tình quân dân

Ấm áp tình quân dân tại khu cách ly ở Hòa Bình

Ấm áp tình quân dân tại khu cách ly ở Hòa Bình

106 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc tại khu vực cách ly thuộc Trường Quân sự...