Tag: tiệc chiêu đãi

Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức Tiệc chiêu đãi nhân dịp tổng kết cuối năm 2020

Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức...

Nhân kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và 12 năm thành lập, Hội Phát triển...