Tag: Thượng nghị sỹ Mỹ

4 Thượng nghị sỹ hoan nghênh Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN

4 Thượng nghị sỹ hoan nghênh Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN

4 Thượng nghị sỹ Mỹ ngày 15/1 đã ra tuyên bố chung hoan nghênh Việt Nam nắm giữ...