Tag: thương mại hóa

Thái Lan là thành viên ASEAN đầu tiên thương mại hóa 5G

Thái Lan là thành viên ASEAN đầu tiên thương mại hóa 5G

Hiệp hội di động toàn cầu GSMA đã chứng nhận Advanced Info Service (AIS) của Thái...