Tag: thực chất

AIPA 41: Hoàn thiện chính sách, pháp luật để đảm bảo bình đẳng giới thực chất

AIPA 41: Hoàn thiện chính sách, pháp luật để đảm bảo bình...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp...