Tag: Thủ tướng Lào gửi thư thăm hỏi tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Thủ tướng Lào gửi thư thăm hỏi tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Thủ tướng Lào gửi thư thăm hỏi tình hình dịch COVID-19...

Lãnh đạo và nhân dân Lào tin tưởng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, quyết tâm...