Tag: Thứ trưởng Thongphane Savanphet

ASEAN 2020: Chia sẻ công nghệ giúp phòng chống COVID-19 hiệu quả

ASEAN 2020: Chia sẻ công nghệ giúp phòng chống COVID-19...

Thứ trưởng Thongphane Savanphet đánh giá đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN...